تبلیغات

ads-left2
ads-left2
ads-left2

اخبار

(( در کنار شما غیرممکن را ممکن میکنیم )) !Together We make the Impossible, Possible

شرکت بازرگانی آرکا تجارت قشم، در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی، با بکارگیری مدیران، کارشناسان و نیروهای زبده در حوزه صنایع دریائی به منظور انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و توزیع آنها و فروش و عملیات مرتبط با مجوز فعالیت اقتصادی، تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۵۴ در اداره ثبت شرکت های قشم به ثبت رسید و به عنوان شرکتی تخصصی در زمینه صادرات، واردات و … در حال فعالیت می باشد.

شــرکت آرکا تجارت قشــم بــا ارزيابــی نقــاط ضعــف و قــوت فعالیت هــای اقتصــادی کشــور بــه عرضــه انــواع محصــولات دريايــی و انجــام خدمــات فنــی و تخصصــی دريايــی وارد شــده اســت و بــا جــذب نیــروی انســانی مجــرب، نخبــه، و متخصــص در امــور مرتبــط، موفــق بــه انجام امور بازرگانی خارجی حتی در شرائط تحریم گرديــده اســت.

شرکت آرکا تجارت قشم، در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و فعالیت های خود را از انجام امور بازرگانی، شامل صادرات محصولات خاص و واردات انواع تجهیزات صنعتی استراتژیک آغاز نموده و سوابق درخشانی را از خود به جا گذاشته و با توجه به دانش فنی و بازرگانی همکاران خود در حوزه محصولات دریائی و …، تجارت خود را آغاز نمود ودرتلاش بوده است تا با توان افزایی مداوم سرمایه انسانی خود و اتخاذ فرایندهای استاندارد درحوزه کسب ‌و کار، سهم خود را در تجارت، فرآوری و لجستیک صنایع هدف افزایش دهد. همچنین با هدف تامین برترین های فنی و صنعتی روز دنیا مشغول به فعالیت بوده و در پاسخ به نیازمندیهای صنعت این مرز و بوم در بین گسترده ترین و قویترین فعالان در زمینه تجارت بین الملل آماده ارائه خدمات فنی و بازرگانی به صنایع بومی ایران اسلامی می باشد و در زمینه واردات اقلام دریائی و …. دارای سوابق طولانی بوده و از تجربیات ارزنده ای برخوردار است. همچنین شرکت از پیشتازان تهیه مواد اولیه صنایع دریایی از جمله موتور و سیستم رانش، رزین و مواد اولیه بدنه شناورهای فایبر گلاس می باشد.

پیوندهای مفید

12
انجمن مهندسی دریایی ایران
شورای عالی صنایع دریایی

شرکت بازرگانی آرکا تجارت قشم، در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی، با بکارگیری مدیران، کارشناسان و نیروهای زبده در حوزه صنایع دریائی به منظور انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و توزیع آنها و فروش و عملیات مرتبط با مجوز فعالیت اقتصادی، تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۵۴ در اداره ثبت شرکت های قشم به ثبت رسید و به عنوان شرکتی تخصصی در زمینه صادرات، واردات و … در حال فعالیت می باشد.

شــرکت آرکا تجارت قشــم بــا ارزيابــی نقــاط ضعــف و قــوت فعالیت هــای اقتصــادی کشــور بــه عرضــه انــواع محصــولات دريايــی و انجــام خدمــات فنــی و تخصصــی دريايــی وارد شــده اســت و بــا جــذب نیــروی انســانی مجــرب، نخبــه، و متخصــص در امــور مرتبــط، موفــق بــه انجام امور بازرگانی خارجی حتی در شرائط تحریم گرديــده اســت.

شرکت آرکا تجارت قشم، در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و فعالیت های خود را از انجام امور بازرگانی، شامل صادرات محصولات خاص و واردات انواع تجهیزات صنعتی استراتژیک آغاز نموده و سوابق درخشانی را از خود به جا گذاشته و با توجه به دانش فنی و بازرگانی همکاران خود در حوزه محصولات دریائی و …، تجارت خود را آغاز نمود ودرتلاش بوده است تا با توان افزایی مداوم سرمایه انسانی خود و اتخاذ فرایندهای استاندارد درحوزه کسب ‌و کار، سهم خود را در تجارت، فرآوری و لجستیک صنایع هدف افزایش دهد. همچنین با هدف تامین برترین های فنی و صنعتی روز دنیا مشغول به فعالیت بوده و در پاسخ به نیازمندیهای صنعت این مرز و بوم در بین گسترده ترین و قویترین فعالان در زمینه تجارت بین الملل آماده ارائه خدمات فنی و بازرگانی به صنایع بومی ایران اسلامی می باشد و در زمینه واردات اقلام دریائی و …. دارای سوابق طولانی بوده و از تجربیات ارزنده ای برخوردار است. همچنین شرکت از پیشتازان تهیه مواد اولیه صنایع دریایی از جمله موتور و سیستم رانش، رزین و مواد اولیه بدنه شناورهای فایبر گلاس می باشد.

پیوندهای مفید

دفتر مقام معظم رهبری
نهاد ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی